Ienākt
Vieta Skolas nosaukums Skolēnu skaits skolā Daudzums uz skolēnu Izvestais daudzumskārtot pieaugošā secībā
183. Ozolnieku novada PII "Pūcīte" 103 14.660kg 1510.00kg
128. Rucavas pamatskola 67 22.388kg 1500.00kg
45. Inešu pamatskola 32 46.875kg 1500.00kg
299. Kuldīgas PII "Ābelīte" 288 5.208kg 1500.00kg
356. Daugavpils 10. vidusskola 680 2.206kg 1500.00kg
200. Tīnūžu pamatskola 111 13.514kg 1500.00kg
51. Ciblas pirmsskolas izglītības iestāde 34 44.118kg 1500.00kg
241. Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestāde "Minka" 153 9.804kg 1500.00kg
233. Piltenes vidusskola 139 10.504kg 1460.00kg
360. Liepājas 7.vidusskola 749 1.936kg 1450.00kg
50. Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestāde 32 44.375kg 1420.00kg
297. Rīgas 270.pirmsskolas izglītības iestāde 260 5.423kg 1410.00kg
305. Viesītes vidusskola 290 4.828kg 1400.00kg
101. Murmastienes pamatskola 50 28.000kg 1400.00kg
344. Daugavpils Saskaņas pamatskola 502 2.789kg 1400.00kg
16. Taurupes pamatskolas Meņģeles filiāle 16 87.500kg 1400.00kg
123. Mērdzenes pamatskola 59 23.729kg 1400.00kg
136. Liepnas vidusskola 65 21.231kg 1380.00kg
225. PPII "Lāsīte" 122 11.148kg 1360.00kg
257. Tiskādu vidusskola 158 8.443kg 1334.00kg
191. SIA"Rūķu māja"PPII 95 14.000kg 1330.00kg
286. SIA"Edgars un Tamāra" pii "Pīlādzītis" 215 6.140kg 1320.00kg
300. Salaspils novada PII "Ritenītis" 250 5.200kg 1300.00kg
130. Aizkraukles pagasta sākumskola 59 22.034kg 1300.00kg
332. Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 397 3.275kg 1300.00kg
363. Rīgas 80.vidusskola 755 1.709kg 1290.00kg
134. Vērgales pagasta PII " Kastanītis" 59 21.424kg 1264.00kg
56. Remtes pamatskola 31 40.323kg 1250.00kg
226. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde ,,Asniņš" 113 11.062kg 1250.00kg
196. Salgales pamatskola 90 13.778kg 1240.00kg
324. J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija 352 3.506kg 1234.00kg
104. Bērzgales pirmsskolas izglītības iestāde 45 27.333kg 1230.00kg
18. Druvienas sākumskola 14 85.714kg 1200.00kg
149. suntažu internātpamatskola r.c. 64 18.750kg 1200.00kg
29. Kristiāna Dāvida pamatskola 22 54.546kg 1200.00kg
365. Rīgas Rīnūžu vidusskola 728 1.648kg 1200.00kg
177. Skultes PII "Aģupīte" 80 15.000kg 1200.00kg
255. Skaistkalnes vidusskola 140 8.571kg 1200.00kg
107. Taurupes pamatskola 45 26.667kg 1200.00kg
162. Annenieku pamatskola 70 17.143kg 1200.00kg

Lapas

Skolu skaits Skolēnu skaits Savāktais Daudzums
Kopā: 408 100246 1049306.50kg