Ienākt
Vieta Skolas nosaukums Skolēnu skaits skolā Daudzums uz skolēnukārtot pieaugošā secībā Izvestais daudzums
1. Staiceles vidusskolas Pirmsskolas grupas 32 315.625kg 10100.00kg
2. Pāvilostas Sv.Pētera un Pāvila ev.-lut.draudzes svētdienas skola 22 228.818kg 5034.00kg
3. Brenguļu sākumskola 50 222.810kg 11140.50kg
4. Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde ,,Saulīte'' 39 191.795kg 7480.00kg
5. Sikšņu pamatskola 48 175.000kg 8400.00kg
6. Mārcienas sākumskola 20 155.500kg 3110.00kg
7. Variešu sākumskola 79 150.633kg 11900.00kg
8. Asares pamatskola 18 127.778kg 2300.00kg
9. Gaiķu pamatskola 39 115.385kg 4500.00kg
10. Ventspils PII "Varavīksne'' 110 111.909kg 12310.00kg
11. Madlienas VPII "Taurenītis" 101 110.634kg 11174.00kg
12. Puzes pamatskola 64 97.813kg 6260.00kg
13. Gaviezes pamatskolas pirmsskolas grupas 31 95.097kg 2948.00kg
14. Lazdonas pamatskola 52 91.923kg 4780.00kg
15. Bebru pagasta PII "Bitīte" 51 89.412kg 4560.00kg
16. Taurupes pamatskolas Meņģeles filiāle 16 87.500kg 1400.00kg
17. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola 44 87.046kg 3830.00kg
18. Druvienas sākumskola 14 85.714kg 1200.00kg
19. Virga pamatskola 54 83.407kg 4504.00kg
20. Sūnu pamatskola 94 82.979kg 7800.00kg
21. Saldus novada pašvaldības Rubas pamatskola 78 82.359kg 6424.00kg
22. Apriķu pamatskola 34 79.412kg 2700.00kg
23. Pērses sākumskola 50 74.400kg 3720.00kg
24. Ziemeļvidzemes internātpamatskola 54 74.074kg 4000.00kg
25. Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāle 38 64.474kg 2450.00kg
26. Litenes sākumskola 45 61.778kg 2780.00kg
27. Ances pamatskola 64 57.031kg 3650.00kg
28. Mālpils internātpamatskola 86 56.884kg 4892.00kg
29. Kristiāna Dāvida pamatskola 22 54.546kg 1200.00kg
30. Tārgales pamatskola 133 54.211kg 7210.00kg
31. Krotes Kronvalda Ata pamatskola 82 53.610kg 4396.00kg
32. Krimūnu sākumskola 66 53.333kg 3520.00kg
33. PII "Vilnītis" Svētciema filiāle 22 52.273kg 1150.00kg
34. Asūnes pamatskola 38 51.316kg 1950.00kg
35. Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte" 41 51.220kg 2100.00kg
36. Bērnudārzs "Zvaniņš" Jumprava 71 50.704kg 3600.00kg
37. Dignājas pamatskola 36 50.000kg 1800.00kg
38. Liezēres pamatskola 75 49.333kg 3700.00kg
39. Svētes pamatskolas 162 48.333kg 7830.00kg
40. Kuldīgas 2.vsk.Rendas filiāle 17 48.235kg 820.00kg

Lapas

Skolu skaits Skolēnu skaits Savāktais Daudzums
Kopā: 408 100246 1049306.50kg