Ienākt
Vieta Skolas nosaukumskārtot pieaugošā secībā Skolēnu skaits skolā Daudzums uz skolēnu Izvestais daudzums
378. PIKC Rīgas Valsts tehnikums 2000 0.100kg 200.00kg
259. PII Delfīns 250 8.320kg 2080.00kg
33. PII "Vilnītis" Svētciema filiāle 22 52.273kg 1150.00kg
23. Pērses sākumskola 50 74.400kg 3720.00kg
49. Penkules pamatskola 98 44.898kg 4400.00kg
93. Pelēču pamatskola 62 29.032kg 1800.00kg
246. Pededzes pamatskola 70 9.286kg 650.00kg
2. Pāvilostas Sv.Pētera un Pāvila ev.-lut.draudzes svētdienas skola 22 228.818kg 5034.00kg
138. Pampāļu pamatskola 55 20.836kg 1146.00kg
398. Palsmanes pamatskola 135 0.000kg 0.00kg
404. Palsmanes internātpamatskola 89 0.000kg 0.00kg
141. Pāles pamatskolas Pirmsskola 34 20.588kg 700.00kg
176. Ozolnieku vidusskola 617 15.008kg 9260.00kg
90. Ozolnieku PII "Bitīte" 100 29.800kg 2980.00kg
352. Ozolnieku novada PII Saulīte 156 2.500kg 390.00kg
183. Ozolnieku novada PII "Pūcīte" 103 14.660kg 1510.00kg
243. Ozolaines pirmsskolas izglītības iestāde 62 9.677kg 600.00kg
341. Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola 950 2.956kg 2808.00kg
326. Olaines Speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte" 130 3.462kg 450.00kg
321. Olaines PII Zīle 230 3.870kg 890.00kg
307. Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža 250 4.800kg 1200.00kg
192. Olaines 2.vidusskolas Sākumskola 350 14.000kg 4900.00kg
290. Olaines 1. vidusskolas struktūrvienība Olaines sākumskola 135 5.852kg 790.00kg
244. Olaines 1. vidusskola 946 9.594kg 9076.00kg
261. Ogresgla VPII "Ābelīte" 100 8.000kg 800.00kg
184. Ogresgala pamatskola 151 14.570kg 2200.00kg
160. Ogres sākumskola 775 17.368kg 13460.00kg
84. Nīkrāces pamatskola 62 32.258kg 2000.00kg
75. Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola 91 35.165kg 3200.00kg
229. Nīcgales pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis" 28 10.714kg 300.00kg
217. Nīcas novada PII "Spārīte" 100 12.000kg 1200.00kg
101. Murmastienes pamatskola 50 28.000kg 1400.00kg
206. Murjāņu sporta ģimnāzija 132 13.030kg 1720.00kg
406. Montesori bērnu māja "Darbīgās rociņas" 38 0.000kg 0.00kg
53. Misas vidusskola 135 42.385kg 5722.00kg
47. Mežāres pamatskola 54 46.296kg 2500.00kg
74. Mētrienas pamatskola 34 35.294kg 1200.00kg
204. Mērsraga vidusskola 151 13.245kg 2000.00kg
123. Mērdzenes pamatskola 59 23.729kg 1400.00kg
287. Meirānu Kalpaka pamatskola 43 6.047kg 260.00kg

Lapas

Skolu skaits Skolēnu skaits Savāktais Daudzums
Kopā: 408 100246 1049306.50kg