Ienākt
Vieta Skolas nosaukums Skolēnu skaits skolākārtot pieaugošā secībā Daudzums uz skolēnu Izvestais daudzums
219. Vilces pamatskola 86 11.628kg 1000.00kg
28. Mālpils internātpamatskola 86 56.884kg 4892.00kg
245. Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola 84 9.524kg 800.00kg
354. Rīgas 88.pirmsskola 84 2.381kg 200.00kg
142. Rankas pamatskola 84 20.238kg 1700.00kg
393. Viduču pamatskola 83 0.000kg 0.00kg
306. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzintariņš" 83 4.819kg 400.00kg
31. Krotes Kronvalda Ata pamatskola 82 53.610kg 4396.00kg
392. Kokneses Mūzikas skola 82 0.000kg 0.00kg
399. Rencēnu pamatskola 81 0.000kg 0.00kg
85. Adamovas speciālā internātpamatskola 81 32.222kg 2610.00kg
48. Viļānu novada PII "Bitīte" 80 45.550kg 3644.00kg
208. Bērzupes speciālā internātpamatskola 80 12.875kg 1030.00kg
42. Mazzalves pamatskola 80 47.500kg 3800.00kg
177. Skultes PII "Aģupīte" 80 15.000kg 1200.00kg
387. Daugavpils BJC"Jaunība", tehniskā jaunrades nodaļa 80 0.000kg 0.00kg
211. Feimaņu pamatskola 80 12.500kg 1000.00kg
239. Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskola "Mazputniņš" 80 10.000kg 800.00kg
7. Variešu sākumskola 79 150.633kg 11900.00kg
21. Saldus novada pašvaldības Rubas pamatskola 78 82.359kg 6424.00kg
214. Antūžu speciālā internātpamatskola 78 12.308kg 960.00kg
108. Vidrižu pamatskola 75 26.667kg 2000.00kg
38. Liezēres pamatskola 75 49.333kg 3700.00kg
182. Pļaviņu novada PII "Jumītis" 75 14.667kg 1100.00kg
199. KALVENES pamatskola 74 13.514kg 1000.00kg
407. Užavas pamatskola 73 0.000kg 0.00kg
114. Dzērves pamatskola 73 25.534kg 1864.00kg
281. Zālītes speciālā internātpamatskola 73 6.849kg 500.00kg
110. Ziemeru pamatskola 73 26.301kg 1920.00kg
77. Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola 73 34.247kg 2500.00kg
251. Sveķu internātpamatskola 72 8.750kg 630.00kg
73. Bejas pamatskola 72 35.556kg 2560.00kg
383. ppii "Lotte" 72 0.000kg 0.00kg
100. Malienas pamatskola 71 28.169kg 2000.00kg
36. Bērnudārzs "Zvaniņš" Jumprava 71 50.704kg 3600.00kg
246. Pededzes pamatskola 70 9.286kg 650.00kg
162. Annenieku pamatskola 70 17.143kg 1200.00kg
120. Kusas pamatskola 68 24.118kg 1640.00kg
55. Gulbīša pamatskola 68 40.882kg 2780.00kg
122. Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola 67 23.881kg 1600.00kg

Lapas

Skolu skaits Skolēnu skaits Savāktais Daudzums
Kopā: 408 100246 1049306.50kg