Ienākt
Vieta Skolas nosaukumskārtot pieaugošā secībā Skolēnu skaits skolā Daudzums uz skolēnu Izvestais daudzums
386. Bērzgales pamatskola 57 0.000kg 0.00kg
78. Bērzaunes pamatskola 93 33.333kg 3100.00kg
36. Bērnudārzs "Zvaniņš" Jumprava 71 50.704kg 3600.00kg
379. Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils" 2908 0.069kg 200.00kg
73. Bejas pamatskola 72 35.556kg 2560.00kg
97. Bebru pamatskola 89 28.539kg 2540.00kg
15. Bebru pagasta PII "Bitīte" 51 89.412kg 4560.00kg
236. Bauskas PII "Zīlīte" 250 10.264kg 2566.00kg
334. Bauskas novada PII "Pasaulīte" 280 3.214kg 900.00kg
371. Bauskas Bērnu un jauniešu centrs 400 1.130kg 452.00kg
77. Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola 73 34.247kg 2500.00kg
195. Balvu Valsts ģimnāzija 280 13.786kg 3860.00kg
193. Balvu pamatskola 463 13.909kg 6440.00kg
370. Baldones vidusskola 530 1.132kg 600.00kg
372. Babītes vidusskola 926 1.112kg 1030.00kg
163. Augstkalnes vidusskola 210 17.143kg 3600.00kg
46. Audriņu pamatskola 93 46.667kg 4340.00kg
262. Atbalsta centrs bērniem un ģimenēm "Sirdsgaisma" 25 8.000kg 200.00kg
121. Ata Kronvalda Durbes pamatskola 134 24.030kg 3220.00kg
34. Asūnes pamatskola 38 51.316kg 1950.00kg
8. Asares pamatskola 18 127.778kg 2300.00kg
22. Apriķu pamatskola 34 79.412kg 2700.00kg
214. Antūžu speciālā internātpamatskola 78 12.308kg 960.00kg
162. Annenieku pamatskola 70 17.143kg 1200.00kg
175. Annas Brigaderes pamatskola 121 15.083kg 1825.00kg
41. Andzeļu pamatskola 44 48.023kg 2113.00kg
332. Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 397 3.275kg 1300.00kg
27. Ances pamatskola 64 57.031kg 3650.00kg
88. Alūksnes PII ,,Cālis,, 48 32.083kg 1540.00kg
139. Alūksnes PII "Sprīdītis" 230 20.783kg 4780.00kg
267. Alūksnes novada vidusskola 250 7.600kg 1900.00kg
4. Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde ,,Saulīte'' 39 191.795kg 7480.00kg
86. Alsungas vidusskola 118 32.203kg 3800.00kg
132. Alojas Ausekļa vidusskola 260 21.539kg 5600.00kg
298. AKNĪSTES vidusskola 204 5.225kg 1066.00kg
168. Aizupes pamatskola 248 16.573kg 4110.00kg
60. Aizputes pagasta pamatskola 95 38.990kg 3704.00kg
349. Aizkraukles pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte" 230 2.609kg 600.00kg
130. Aizkraukles pagasta sākumskola 59 22.034kg 1300.00kg
357. Aizkraukles novada vidusskola 830 2.169kg 1800.00kg

Lapas

Skolu skaits Skolēnu skaits Savāktais Daudzums
Kopā: 408 100246 1049306.50kg