Ienākt
Vieta Skolas nosaukums Skolēnu skaits skolākārtot pieaugošā secībā Daudzums uz skolēnu Izvestais daudzums
59. Vestienas pamatskola 50 40.000kg 2000.00kg
44. Rimicānu Pirmsskolas izglītības iestāde 49 46.939kg 2300.00kg
88. Alūksnes PII ,,Cālis,, 48 32.083kg 1540.00kg
79. Vīpes pamatskola 48 33.333kg 1600.00kg
5. Sikšņu pamatskola 48 175.000kg 8400.00kg
62. Stiklu internātpamatskola 46 38.696kg 1780.00kg
26. Litenes sākumskola 45 61.778kg 2780.00kg
104. Bērzgales pirmsskolas izglītības iestāde 45 27.333kg 1230.00kg
107. Taurupes pamatskola 45 26.667kg 1200.00kg
17. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola 44 87.046kg 3830.00kg
41. Andzeļu pamatskola 44 48.023kg 2113.00kg
151. Rites pamatskola 43 18.605kg 800.00kg
287. Meirānu Kalpaka pamatskola 43 6.047kg 260.00kg
64. K. Valdemāra sākumskola 42 38.095kg 1600.00kg
96. Blontu pirmsskolas izglītības iestāde 42 28.571kg 1200.00kg
57. Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāle 41 40.122kg 1645.00kg
35. Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte" 41 51.220kg 2100.00kg
61. Rudes pamatskola 40 38.750kg 1550.00kg
4. Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde ,,Saulīte'' 39 191.795kg 7480.00kg
9. Gaiķu pamatskola 39 115.385kg 4500.00kg
34. Asūnes pamatskola 38 51.316kg 1950.00kg
230. Līvu sākumskola 38 10.526kg 400.00kg
25. Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāle 38 64.474kg 2450.00kg
406. Montesori bērnu māja "Darbīgās rociņas" 38 0.000kg 0.00kg
37. Dignājas pamatskola 36 50.000kg 1800.00kg
74. Mētrienas pamatskola 34 35.294kg 1200.00kg
141. Pāles pamatskolas Pirmsskola 34 20.588kg 700.00kg
22. Apriķu pamatskola 34 79.412kg 2700.00kg
51. Ciblas pirmsskolas izglītības iestāde 34 44.118kg 1500.00kg
153. Brocēnu PII "Vālodzite" 33 18.182kg 600.00kg
50. Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestāde 32 44.375kg 1420.00kg
45. Inešu pamatskola 32 46.875kg 1500.00kg
1. Staiceles vidusskolas Pirmsskolas grupas 32 315.625kg 10100.00kg
56. Remtes pamatskola 31 40.323kg 1250.00kg
13. Gaviezes pamatskolas pirmsskolas grupas 31 95.097kg 2948.00kg
140. Konstantinovas sākumskola 29 20.690kg 600.00kg
229. Nīcgales pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis" 28 10.714kg 300.00kg
262. Atbalsta centrs bērniem un ģimenēm "Sirdsgaisma" 25 8.000kg 200.00kg
29. Kristiāna Dāvida pamatskola 22 54.546kg 1200.00kg
2. Pāvilostas Sv.Pētera un Pāvila ev.-lut.draudzes svētdienas skola 22 228.818kg 5034.00kg

Lapas

Skolu skaits Skolēnu skaits Savāktais Daudzums
Kopā: 408 100246 1049306.50kg